เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

          บริษัท บิวด์ ซิสเต็ม จำกัด ได้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์
ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ผลิตหลังคาเหล็กเซรามิก สินค้านวัตกรรมใหม่
ของหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
          แรกเริ่มนั้น ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงปัญหาของหลังคาต่างๆในตลาดปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง
ดังความร้อนความแข็งแรง ปัญหาเรื่องการแตกร้าว ขนาดแผ่นที่เล็กมีการซ้อนทับแผนที่ถี่ ทำให้มีโอกาสรั่วซึม
ได้ง่าย น้ำหนักที่ทำให้ใช้โครงหลังคามากเพื่อรับน้ำหนัก ทำให้สิ้นเปลือง การติดตั้งที่อาจจะต้องมีทึมติดตั้งเฉพาะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมมากขึ้น สีซีดจางเร็วทำให้อายุการใช้งานสั้น และสีของหลังคาที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          ทางบริษัทฯจึงทำการคิดค้นและพัฒนาหลังคาเหล็กเซรามิกขึ้นมาเพื่อแก้ไข้ปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น
จึงออกมาเป็นหลังคาเหล็กเซรามิกที่สามารถลดเสียง ลดความร้อน น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย แข็งแรงทนทาน
และมีความหรูหราสวยงาม และในปัจจุบันหลังคาเหล็กเซรามิกยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลายหลายขึ้น