ผลิตภัณฑ์หลังคา

รุ่นสินค้า : CASA Spain 760

ผลิตภัณฑ์หลังคา

รุ่นสินค้า : CASA Spain 760

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาล

Mocha

สีอิฐ

Terracotta

สีเทา

Charcoal Gray

สีแซนดี้บราวน์

Sandy Brown

สีโอลีฟกรีน

Olive green

สีมิดไทน์เกรย์

midnight gray

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาล

Mocha

สีอิฐ

Terracotta

สีเทา

Charcoal Gray

สีแซนดี้บราวน์

Sandy Brown

สีโอลีฟกรีน

Olive green

สีมิดไทน์เกรย์

midnight gray

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาล

Mocha

สีอิฐ

Terracotta

สีเทา

Charcoal Gray

สีแซนดี้บราวน์

Sandy Brown

สีโอลีฟ กรีน

Olive green

สีมิดไทน์เกรย์

midnight gray

สีพรีเมี่ยม

สีดำ

Black Mica

สีแอชเกรย์

Ash Gray

สีโอ๊ค

Oak

สีขาว

white pearl

สีน้ำเงิน

Blue Ocean

สีมิดไนท์ กรีน

Midnight Green

สีพรีเมี่ยม

สีดำ

Black Mica

สีแอชเกรย์

Ash Gray

สีโอ๊ค

Oak

สีขาว

white pearl

สีน้ำเงิน

Blue Ocean

สีมิดไนท์ กรีน

Midnight Green

สีพรีเมี่ยม

สีดำ

Black Mica

สีแอชเกรย์

Ash Gray

สีโอ๊ค

Oak

สีขาว

white pearl

สีน้ำเงิน

Blue Ocean

สีมิดไนท์ กรีน

Midnight Green

ชุดครอบและอุปกรณ์สำหรับหลังคาเหล็กเซรามิก
1 แผ่นปิดครอบสันโค้ง
2 ครอบสันโค้ง
3 แผ่นปิดครอบสันข้าง
4 แผ่นปิดครอบชนผนัง
5 กันนก CASA SPAIN 760
6 Dry Fix

ครอบหลังคาเหล็กเซรามิก

แผ่นปิดครอบสันโค้ง
ขนาด กxส 17.3 cm.

ครอบสันโค้ง
ความยาว 220 cm.

แผ่นปิดครอบข้าง
ความยาว 220 cm.

แผ่นปิดครอบชนผนัง
ความยาว 220 cm.

อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

แปกัลป์วาไนซ์

สกรูยึด

แผ่นรองใต้ครอบ

Dryfix

กันนกลอนสเปน 760

ผลการทดสอบ

การป้องกันการรั่วซึม จากการไหลย้อนของ
น้ำเวลาฝนตก

การทดสอบความเสียงดัง
หลังคาเหล็กเซรามิก CMR

ค่าการทดสอบวัดระดับเสียงหลังคาแต่ละประเภท

CMR

CERAMIC METAL ROOF

กระเบื้องหลังคา
ลอนคู่

หลังคาเหล็กเมทัลชีท

PU FOAM

หลังคาเหล็กเมทัลชีททั่วไป

หมายเหตุ : ทดสอบโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย