ผลิตภัณฑ์หลังคา

รุ่นสินค้า :  Legend 730

Legend 730

คลาสสิค เหนือกาลเวลา

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาล

Mocha

สีอิฐ

Terracotta

สีเทา

Charcoal Gray

สีแซนดี้บราวน์

Sandy Brown

สีโอลีฟ กรีน

Olive green

สีมิดไนท์ เกรย์

Midnight Gray

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาล

Mocha

สีอิฐ

Terracotta

สีเทา

Charcoal Gray

สีแซนดี้บราวน์

Sandy Brown

สีโอลีฟ กรีน

Olive green

สีมิดไนท์ เกรย์

Midnight Gray

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาล

Mocha

สีอิฐ

Terracotta

สีเทา

Charcoal Gray

สีแซนดี้บราวน์

Sandy Brown

สีโอลีฟ กรีน

Olive green

สีมิดไนท์ เกรย์

Midnight Gray

สีพรีเมี่ยม

สีดำ

Black Mica

สีแดง

Castle Red

สีแอชเกรย์

Ash gray

สีโอ๊ค

OAK

สีขาว

White Pearl

สีน้ำเงิน

blue ocean

สีมิดไนท์ กรีน

Midnight Green

สีส้ม

Orange Dune

สีพรีเมี่ยม

สีดำ

Black Mica

สีแดง

Castle Red

สีแอชเกรย์

Ash gray

สีโอ๊ค

OAK

สีขาว

White Pearl

สีน้ำเงิน

blue ocean

สีมิดไนท์ กรีน

Midnight Green

สีส้ม

Orange Dune

สีพรีเมี่ยม

สีดำ

Black Mica

สีแดง

Castle Red

สีแอชเกรย์

Ash gray

สีโอ๊ค

OAK

สีขาว

White Pearl

สีน้ำเงิน

blue ocean

สีมิดไนท์ กรีน

Midnight Green

สีส้ม

Orange Dune

 ชุดครอบหลังคาเหล็กเซรามิก Legend 730

ครอบจั่ว
ความยาว 220 ซม.

ครอบข้าง
ความยาว 220 ซม.

ครอบชนผนัง
ความยาว 220 ซม.

ครอบชายคา
ความยาว 220 ซม.

ผลการทดสอบ

การป้องกันการรั่วซึม จากการไหลย้อนของ
น้ำเวลาฝนตก

การทดสอบความเสียงดัง
หลังคาเหล็กเซรามิก CMR

ค่าการทดสอบวัดระดับเสียงหลังคาแต่ละประเภท

CMR

CERAMIC METAL ROOF

กระเบื้องหลังคา
ลอนคู่

หลังคาเหล็กเมทัลชีท

PU FOAM

หลังคาเหล็กเมทัลชีททั่วไป

หมายเหตุ : ทดสอบโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทางเทคนิคของหลังคาเหล็กเซรามิก : Legend 730