การติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง : CASA Spain 760

การติดตั้งหลังคาเหล็กเซรามิก CMR

https://youtu.be/v4PTqsIsQA8

• ขั้นตอนที่ 1

– ติดตั้งโครงสร้างระยะแป ให้วัดระยะแปจากด้านล่าง ขึ้นด้านบน ระยะห่างแป 70 ซม. ส่วนปลายที่เหลือด้านบนปรับตามสภาพหน้างาน

– ติดตั้งเส้นไกด์ปลายหลังคา เพื่อให้เวลาติดตั้งได้แนวระดับเดียวกัน

• ขั้นตอนที่ 2

– ติดตั้งหลังคาแผ่นแรก โดยให้ลอนตัวเมียอยู่ติดหน้าจั่ว แล้วยึดสกรูตามแป (วิธีสังเกต ลอนตัวเมียสันโค้งจะเรียบเนียบ)

– การติดตั้งหลังคาแต่ละครั้ง ควรติดตั้งแผ่นกันนกลอนสเปน 760 ด้วยทุกครั้ง

• ขั้นตอนที่ 3

– ติดตั้งแผ่นต่อไป โดยวางแผ่นหลังคาใต้ลอนตัวเมียทับซ้อนลอนตัวผู้แผ่นแรก

– วางแผ่นหลังคาให้ลอนตัวเมียทับซ้อนลอนตัวผู้แผ่นแรก (วิธีสังเกตลอนตัวผู้จะมีล่องตรงสันโค้งลอน)

– จัดวางหลังคาให้ได้แนว รูปลอนให้แนบชิดสนิทกัน แล้วยึดสกรูบริเวณทับซ้อนทุกสันลอนตามระยะแป

– ยึดสกรูช่วงสันโค้งกลางแผ่น ทุกสันลอนตามระยะแปให้ครบ

– การติดตั้งหลังคาทุกๆครั้ง ให้เช็คแนวเส้นไกด์ของปลายแผ่นให้เท่ากันทุกๆครั้ง

– ติดตั้งแผ่นต่อไปให้เต็มพื้นที่ โดยทำการติดตั้งตามขั้นตอนเหมือนกันทุกๆแผ่น

– ติดตั้งแผ่นต่อไปให้เต็มพื้นที่จนแล้วเสร็จ

– ก่อนติดตั้งแผ่นปิดครอบข้าง ควรติดตั้งไม้เชิงชายให้เรียบร้อยก่อน

• การติดตั้งแผ่นปิดครอบข้าง

– วัดระยะพื้นที่เพื่อให้ได้ขนาดแผ่นปิดครอบข้างที่พอดีในการติดตั้ง แล้วทำการติดตั้ง

– ยึดสกรูแผ่นปิดครอบข้าง ด้านข้างและด้านบน ตามระยะแป หรือ ทุกระยะ 75 ซม.

– ซิลิโคนตรงจุดรอยต่อแผ่นปิดครอบข้างระยะซ้อนทับ 5-10 ซม.

– ทำการยึดสกรูด้านบนและด้านข้างให้สวยงาม

• การติดตั้งครอบสันโค้งและแผ่นปิดปลายครอบสันโค้ง

– ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ Dry Fix ก่อนทำการติดตั้งครอบสันโค้งให้เรียบร้อย

– ติดตั้งครอบสันโค้งและแผ่นปิดครอบสันโค้ง วางตำแหน่งให้ได้ระดับ แล้วยึดสกรูและตัดแต่งขอบให้สวยงาม

– ทำการยึดสกรู บริเวณสันลอนเว้นสันลอน ตลอดแนวจนแล้วเสร็จ

CMRหลังคาเหล็กเซรามิก

          คือหลังคาที่แผ่นด้านบนเคลือบด้วยเซรามิก ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหากวนใจ จากปัญหาหลังคาแบบเดิมๆที่เคยพบเจอ ไม่ว่าจะเรื่อง ความร้อน เสียงดังรบกวนขณะฝนตก โดย CMR หลังคาเหล็กเซรามิก
มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องลดเสียง ลดความร้อน มีความแข็งแรงทนทานช่วยลดปัญหาหลังคาดังลั่น และยังสวยงามอีกด้วย ฉะนั้นหลังคาเหล็กเซรามิกจึงเป็นหลังคาที่จะตอบโจทย์ต่อประโยชน์ใช้สอยเป็นอย่างมาก จนคุณจะลืมกับปัญหาที่เคยพบเจอจากหลังคาแบบเดิมๆไปได้เลย