ผลการทดสอบ

https://youtu.be/vkGP-VoDe_o

การป้องกันการรั่วซึม จากการไหลย้อนของ
น้ำเวลาฝนตก

 

https://youtu.be/1BUUeDcMUew

การทดสอบความเสียงดัง
หลังคาเหล็กเซรามิก CMR